Hľadáte uplatnenie v oblasti zdravotníctva?

S MediHubom si môžete vybrať z ponúk štátnych aj súkromných zariadení z celej Európy. Služba je zdarma, náklady hradí zamestnávateľ.

Ako na to?

Ako na to?

Zaregistrujte sa a vyplňte osobné údaje (vzdelanie, špecializácia, roky praxe, jazykové znalosti...).

Po registrácii vám budú sprístupnené pracovné ponuky , ktoré čo najlepšie zodpovedajú vášmu profilu.

Môžete priamo kontaktovať potencionálnych zamestnávateľov zo zverejnených ponúk. Prípadne vás môže osloviť potencionálny zamestnávateľ, ak aktívne hľadá personál zodpovedajúci vášmu profilu.

Spolu so zamestnávateľom sa dohodnete na spolupráci a podpíšete zmluvu .

MediHub vám pomôže s potrebnými administratívnymi úkonmi (ako je napríklad potrebné povolenie k pobytu či víza).

Registrujte sa na MediHub

O nás

Sme partia ľudí, ktorí chcú zjednodušiť spôsob, akým nemocnice oslovujú potenciálnych zamestnancov a ako si profesionáli v zdravotníctve hľadajú prácu. Súčasný systém považujeme za zdĺhavý a ťažkopádny. Vytvárame priestor nielen pre vzájomnú komunikáciu zdravotných zariadení a profesionálov hľadajúcich prácu. Prostredníctvom MediHubu môžu medzi sebou odborníci zdieľať postupy a znalosti, z čoho majú úžitok v konečnom dôsledku aj pacienti.

Prečítajte si viac